صادرات

  • یکی از فعالیت های شرکت طاهر به عنوان نماینده شرکت روس اگرو ایجاد تفاهم و ایجاد فضای صادراتی به کشور روسیه می باشد.صادرات بیسکویت کرم دار وانیلی محصول شرکت زرکام تحت عنوان برند چایکفوسکی(private label) به کشور روسیه یکی از این نمونه فعالیت ها می باشد.